O mne


K linický psychológ a psychoterapeut PhDr. Tibor Hrozáň. Mám 36-ročnú klinickú prax, z toho 20 rokov v privátnej ambulancii. Mojím hlavným zameraním je psychoterapia.
Moje teoretické psychoterapeutické zameranie je psychoanalýza, rodinná terapia, práca s obrazovými a predmetnými symbolmi a ďalšie rôzne psychoterapeutické smery akceptujúce zodpovednosť za svoj osud, zmysluplnosť vzťahu a života, pocit hodnoty seba, právo na autonómiu a podobne.

V psychoterapii uvítam tých, ktorí sa chcú o sebe len porozprávať, ale aj tých, ktorí už majú problémy - so sebou, v partnerstve, či s deťmi, ako i tých, ktorí boli hospitalizovaní na psychiatrických klinikách či oddeleniach so závažnými diagnózami a popri liekoch hľadajú aj zmysluplnú dlhodobú psychoterapi

Teda, aby som bol presný - uvítam všetkých, ktorí majú záujem sa stretnúť, avšak predovšetkým tých, ktorí chcú so svojimi problémami aj niečo konkrétne robiť

V ambulancii riešim problémy, ktoré prináša život

 

úzkosti
depresie
poruchy správania
vzťahové a partnerské problémy
poruchy telesného zdravia
poruchy sexuálneho života
osobné neistoty
problémy sebapresadzovania
a iné

Zmluvné vzťahy so zdravotnými poisťovňami

Ako objednať

Pre objednanie sa na psychoterapeutickú hodinu do ambulancie, s platbou a účasťou zdravotnej poisťovne, je potrebné odporučenie iného lekára. Ak chcete konzultáciu, či psychoterapiu bez evidencie v poisťovni a teda aj bez finančnej účasti poisťovne, stačí zavolať do ambulancie, kde spolu dohodneme konkrétny termín.

Nájdete ma na Facebooku

facebook psychológ Bratislava

Kontakt